Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri / 30.06.2017

Parametre

Ölçülen Değer µg/m³

2017 Yılı Sınır Değer µg/m³ (24 Saatlik)

O3(Ozon) 21.4 240
SO2 (Kükürtdioksit) - 175
CO (Karbonmonoksit) 100 10,000
NO2 (Azotdioksit) 0.6 270
Partikül Madde 38.2 70