Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri / 05.05.2017

Parametre

Ölçülen Değer µg/m³

2017 Yılı Sınır Değer µg/m³ (24 Saatlik)

O3(Ozon) 14.2 240
SO2 (Kükürtdioksit) 9.0 175
CO (Karbonmonoksit) 4,200 10,000
NO2 (Azotdioksit) 17.5 270
Partikül Madde 13.2 70