ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

AB.jpg

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ulusal Yeterliliklerin Geliştirilmesi İçin Görüş Talebi – 21.07.2022

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak sürdürmekte olduğumuz, “T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanlığı” tarafından finanse edilen “VOC Test Merkezleri III Hibe Programı” kapsamında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tekstil sektöründe yer alan Tekstil Test Laborantı (Seviye 4) ve Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standartlarının revizyonu ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması konusunda yetkilendirilmiş bulunuyoruz.

Bu çerçevede, kurumumuz tarafından araştırma, inceleme ve saha çalışmaları tamamlanarak hazırlanan Tekstil Laborantı (Seviye 4) ve Tekstil Laboratuvar Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Yeterlilikleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmaktadır.

Bu yeterliliklerin doğru biçimde oluşturulması açısından kurum/kuruluşunuzda konu ile ilgili meslek grubunda görev alan çalışanların ve/veya yöneticilerin görüş ve önerileri önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen iki ulusal yeterliliğin geliştirilmesi için tarafımızca yapılan çalışmaları incelemeniz sonrasında görüşlerinizi www.cosb.org.tr adresinde yer alan “Ek 4-Tekstil Laborantı (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu” ile “Ek 5-Tekstil Laboratuvar Sorumlusu (Seviye 5) Görüş ve Değerlendirme Formunu” doldurarak posta, faks veya e-mail (cosbsbm@cosb.org.tr) ile 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kurumumuza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.

EKLER:

  1. 19.07.2022 tarihli E-40515021-101.02.01-4216 nolu MYK Yazısı
  2. Tekstil Laborantı (Seviye 4) Taslak Ulusal Yeterliliği
  3. Tekstil Laboratuvar Sorumlusu (Seviye 5) Taslak Ulusal Yeterliliği
  4. Tekstil Laborantı (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu
  5. Tekstil Laboratuvar Sorumlusu (Seviye 5) Görüş ve Değerlendirme Formu

 * Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında VOC-TEST MERKEZLERİ HİBE PROGRAMI – VOC-TEST-III Hibe Programı uygulanmaktadır.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir.

KG.png
csgb
Scroll to Top