AB.jpg

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ulusal Meslek Standartları Revizyonu İçin Görüş Talebi – 21.09.2021 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak sürdürmekte olduğumuz, “T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanlığı” tarafından finanse edilen “VOC Test Merkezleri III Hibe Programı” kapsamında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tekstil sektöründe yer alan Tekstil Test Laborantı Seviye 4 ve Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Seviye 5  Ulusal Meslek Standartlarının revizyonu ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması konusunda yetkilendirilmiş bulunuyoruz.

5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmektedir. Bu çerçevede, kurumumuz tarafından araştırma, inceleme ve saha çalışmaları tamamlanan Tekstil Test Laborantı Seviye 4 ve Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Meslek Standartları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmaktadır.

Bu standartların doğru biçimde oluşturulması açısından kurum/kuruluşunuzda konu ile ilgili meslek grubunda görev alan çalışanların ve/veya yöneticilerin görüş ve önerileri önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen iki ulusal meslek standardının revizyonu için tarafımızca yapılan çalışmaları incelemeniz sonrasında görüşlerinizi Ek 4-Tekstil Test Laborantı Seviye 4 Görüş ve Değerlendirme Formu ile Ek 5-Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Seviye 5 Görüş ve Değerlendirme Formunu doldurarak  posta (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi İsmetpaşa Mah. Fatih Bulvarı No:6 59510 Kapaklı/Takirdağ), faks (0 282 758 11 60) veya e-mail (cosbsbm@cosb.org.tr) ile  06 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kurumumuza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

EKLER:

  1. 15/09/2021 tarihli E-40515021-101.03-4000 nolu MYK Yazısı
  2. Tekstil Test Laborantı Seviye 4 güncellenmiş Ulusal Meslek Standartı
  3. Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Seviye 5 güncellenmiş Ulusal Meslek Standartı
  4. Tekstil Test Laborantı Seviye 4 Görüş ve Değerlendirme Formu
  5. Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu Seviye 5 Görüş ve Değerlendirme Formu

 * Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında VOC-TEST MERKEZLERİ HİBE PROGRAMI – VOC-TEST-III Hibe Programı uygulanmaktadır.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir.

KG.png
csgb
Scroll to Top