ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Politikalarımız

Enerji Yönetimi Politikası

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak sınırlı enerji kaynaklarını sürdürülebilirlik felsefesi temelinde, küresel ısınmayı önlemeyi, çevresel etkileri azaltmayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için;

  • Kullanılan enerji kaynaklarının performansını arttırarak sürekli iyileştirmeyi,

  • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası gerekli tüm bilgi ve kaynakları temin etmeyi,

  • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal şartlara uymayı,

  • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla verimlilik ve tasarruf temelinde iyileştirmeler yaparak gözden geçirmeyi,

  • Tedarikçilerimizden enerji tüketimini etkileyen ürünler satın alırken, enerji verimli ürünleri tercih edeceğimizi,

  • Enerji performansının iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilecek proje ve tasarımların enerji verimliliği ve tasarrufunu kapsamasını,

  • Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda çalışanları bilinçlendirmeyi

taahhüt ederiz.”

ÇOSB BÖLGE MÜDÜRÜ
F. ÇİĞDEM BAYKAL

Rev.:02 Rev: Tarihi: 03/12/2023

Scroll to Top