Politikalarımız

Enerji Yönetimi Politikası

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak sınırlı enerji kaynaklarını sürdürülebilirlik felsefesi temelinde, küresel ısınmayı önlemeyi, çevresel etkileri azaltmayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için;

  • Kullanılan enerji kaynaklarının performansını arttırarak sürekli iyileştirmeyi,

  • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası gerekli tüm bilgi ve kaynakları temin etmeyi,

  • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal şartlara uymayı,

  • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla verimlilik ve tasarruf temelinde iyileştirmeler yaparak gözden geçirmeyi,

  • Tedarikçilerimizden enerji tüketimini etkileyen ürünler satın alırken, enerji verimli ürünleri tercih edeceğimizi,

  • Enerji performansının iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilecek proje ve tasarımların enerji verimliliği ve tasarrufunu kapsamasını,

  • Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda çalışanları bilinçlendirmeyi

taahhüt ederiz.”

Scroll to Top