ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (GSM)

5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi (h) bendi gereğince 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe göre, OSB sınırları içinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Madde 6.- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Gayri Sıhhi Müessese : Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan yada, doğal kaynakların kirlenmesine sebeb olabilecek müesseselerdir.

Ruhsat, işyeri faaliyet konusu ve kapasitesine göre 1.sınıf, 2.sınıf veya 3.sınıf olarak düzenlenir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

SM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler Listesi (F-133)
GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler Listesi(F-394)
Başvuru ve Beyan Formu (F-020)
Uyum Taahhütnamesi (F-024)
Sorumlu Müdür Sözleşmesi

Scroll to Top