ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Politikalarımız

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

 • Kanun, yönetmelikler ve resmi standartlar çerçevesinde, katılımcılarımızın ve personelimizin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini zamanında belirleyip, en hızlı şekilde karşılamak, maksimum memnuniyet ve bu memnuniyetin sürekli olmasını sağlamak, 

 • Entegre Yönetim Sistemi anlayışı çerçevesinde, takım ruhu anlayışıyla, risk analizleri ve periyodik denetimlerle sürekli iyileştirme önlemleri almak,

 • Hizmetlerin yüksek kaliteli ve aynı zamanda ekonomik olması için etkinliğimizi ve hızımızı geliştirmek, katılımcılarımızın rekabet gücünü artırmak için sürekli geliştirme ve iyileştirme projeleri tasarlamak,

 • Doğacak muhtemel problemleri en hızlı ve en ekonomik şekilde çözmek,

 • Ülkemizin, Katılımcılarımızın ve Çalışanlarımızın menfaatlerini gözetmek,

 • Personelimizin kalite, bilgi güvenliği, enerji, çevre ve İş Sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

 • Teknolojiyi takip etmek, uygulamak, bilişim sistemlerinin ve kurumsal bilgi varlıklarının sadece yetki dahilinde erişim verilerek gizliliğinin sağlanması.

 • Yetkisiz erişim ve değişikliklere karşı alınan kayıtlarla bütünlüğünün sağlanması. Gerek duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurularak erişilebilirliğinin sağlanması.

 • Bilgi güvenliği açıkları ve tespit edilen şüpheli durumların ilgililerine rapor edilmesi, Bilgi Güvenliği risklerinin sistematik şekilde yürütülmesi, ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistem ve alt yapının oluşturulması, iş sürekliliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesi ve kesintisiz hizmet verilmesi.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma alanlarında, bilinç, bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamak, koruyucu önlemler almak,

 • Doğal kaynakların verimli ve etkin kullanarak, çevresel kirliliği önleyerek faaliyetleri yürütmek,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini belirleyerek ortadan kaldırmak, risklerini azaltmak ve yaralanma ile sağlığın bozulumuna yol açmayacak çalışma ortamlarını temin etmek,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanların temsil edilmesi ve çalışanlara danışılması ile katılımını sağlamak,

 • Enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamak ve bu kaynakları temin ederken enerji performansını gözetmek, tasarım faaliyetlerinde enerji performansını iyileştirmek,
 • Entegre yönetim sistemi şartları, ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uymak,

 • Kurumsal süreçlerimizi ve paydaşlarımızla ortak süreçlerimizi günün gelişen koşul ve beklentilerine uygun şekilde geliştirmek ve iyileştirmek,

 • Kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli tüm kaynakları tedarik etmek ve bu kaynakları çevreyi koruyarak kullanmak,

 • Sanayi bölgemizin yatırımcılar için cazibesini arttırmak üzere gerekli araştırma ve geliştirmeyi yapmak,

 • Gerek çalışanlarımızın, gerekse katılımcı firmalarımızın gelişimine yönelik sosyal ve teknik içerikli inovatif çalışmalar yapmak,

 • Güler yüzlü hizmet vermek.

Taahhütlerimizdir.

F. ÇİĞDEM BAYKAL
ÇOSB BÖLGE MÜDÜRÜ

Rev.: 4 Rev. Tarihi: 03 / 12 / 2023

Scroll to Top