Politikalarımız

Kalite Politikası

 • Kanun, yönetmelikler ve resmi standartlar çerçevesinde, katılımcılarımızın ve personelimizin ihtiyaçlarını zamanında belirleyip, en hızlı şekilde karşılamak, maksimum memnuniyet ve bu memnuniyetin sürekli olmasını sağlamak,

 • Toplam Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde, takım ruhu anlayışıyla, risk analizleri ve periyodik denetimlerle sürekli iyileştirme önlemleri almak,

 • Hizmetlerin yüksek kaliteli ve aynı zamanda ekonomik olması için etkinliğimizi ve hızımızı geliştirmek, katılımcılarımızın rekabet gücünü artırmak için sürekli geliştirme ve iyileştirme projeleri tasarlamak,

 • Doğacak muhtemel problemleri en hızlı ve en ekonomik şekilde çözmek,

 • Ülkemizin, Katılımcılarımızın ve Çalışanlarımızın menfaatlerini gözetmek,

 • Personelimizin kalite bilincini geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

 • Teknolojiyi takip etmek ve uygulamak,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma alanlarında, bilinç, bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamak, koruyucu önlemler almak,

 • Kurumsal süreçlerimizi ve paydaşlarımızla ortak süreçlerimizi günün gelişen koşul ve beklentilerine uygun şekilde geliştirmek,

 • Kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli tüm kaynakları tedarik etmek ve bu kaynakları çevreyi koruyarak kullanmak,

 • Sanayi bölgemizin yatırımcılar için cazibesini artırmak üzere gerekli araştırma ve geliştirmeyi yapmak,

 • Gerek çalışanlarımızın, gerekse katılımcı firmalarımızın gelişimine yönelik sosyal ve teknik içerikli inovatif çalışmalar yapmak,

 • Güler yüzlü hizmet vermek.

Scroll to Top