Elektrik

Çerkezköy OSB tarafından katılımcılarına sunulan hizmet ve kolaylıklar

 • Katılımcılara, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerinin sunulması,

 • Bölge içi elektrik dağıtım sisteminin 24 saat 365 gün kesintisiz hizmet verecek şekilde işletme ve bakımlarının yapılması,

 • Katılımcılarımıza ilgili mevzuatlar kapsamında kaliteli ve hesaplı elektrik tedariğinin sağlanması,

 • Serbest Tüketici hakkını kullanmak isteyen katılımcıların işlemlerinin takibi,

 • Katılımcı firmaların şantiye, AG ve OG enerji taleplerinin karşılanması,

 • Gelen talebe göre hazırlanan elektrik projelerinin incelenmesi,

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen yetki kapsamında, YG  ve Jeneratör projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması,

 • İmalatları tamamlanmış tesislerin işletmeye alınması,

 • Katılımcı firmaların elektrik tüketimine esas endekslerin OSOS kapsamında okunması ve faturalarının tanzim edilmesi,

 • Katılımcılarımızın 01.07.2017 gün ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’un  4/2) (c) fıkrasına kapsamında sanayi sicil belgesi bilgilerinin güncel tutulması sağlanarak, TRT payı muafiyetinden faydalanmalarının sağlanması,

 • Katılımcıların abonelik ve ilişik kesme işlemlerinin yapılması,

 • Katılımcılar tarafından kurulmak istenen Elektrik Üretim Tesislerinin (RES, GES, v.b) ilgili mevzuatlar kapsamında gerekli izinlerinin verilmesi ve elektrik üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısı için işlemlerin takibi,

 • ÇOSB elektrik satış sözleşmelerinin ve Sistem Bağlantı Anlaşmalarının hazırlanması,

 • Kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek amacıyla gerekli kontrol ve bakımların yapılması,

 • Bölge içi cadde ve sokakların aydınlatma tesislerinin projelendirilmesi, saha imalatlarının yapılması, çalışır halde kesintisiz hizmet verebilmesi için işletme ve bakımlarının yapılması,

Scroll to Top