ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Tarihçe ve Bölgemizin Türkiye Ekonomisine Katkısı

Tarihçe

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB); Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri olmak üzere iki belediye sınırı içerisinde kalan yaklaşık 1273 ha alanı ile Türkiye’nin en büyük ve en köklü sanayi bölgelerinden biridir.

İstanbul’a yakınlığı ve geniş ulaşım olanakları nedeniyle Bölgemiz, İstanbul sanayisinin gelişme alanı olma özelliği taşımaktadır.

Bölge dahilinde toplam 354 sanayi parseli bulunmakta olup, bu parseller üzerinde 328 sanayi kuruluşu üretim, inşaat ve proje aşamasındadır. Bu tesislerden 44’ü yabancı yatırımcılara aittir.

Çeşitli ölçeklerdeki bu firmalarımızda yaklaşık 80.000 kişi istihdam edilmektedir.

ÇOSB, 4562 sayılı OSB kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde; sınırları içerisinde imar planlarının revizyonu, katılımcıların imar ve inşaatla ilgili taleplerinin sonuçlandırılmasından başlayarak bölge içerisinde altyapı, elektrik, doğalgaz ve su dağıtım hizmetleri,  yapılan çalışmaların bütçe ve finansman çalışmalarının yapılması, katılımcı firmalara ait atık suların arıtılması, emisyonların takibi, kanal bağlantılarının izlenmesi dahil olmak üzere çevre yönetimi hizmetleri, bölge güvenliği kapsamında çalışmaların yapılması, yangın vb. acil durumlara yönelik itfaiye hizmetleri ile katılımcılara ve diğer vatandaşlara yönelik olarak sosyal-kültürel çalışmaları yürütmektedir.

ÇOSB olarak katılımcı olarak ifade edilen bölge firmalarına yönelik verilen Ana Hizmetler şunlardır:

Elektrik, Su ve Doğalgaz Hizmetleri
İmar Hizmetleri
Altyapı ve İnşaat Hizmetleri
Çevre Yönetimi Hizmetleri
Mali Hizmetler
Kurumsal İletişim Hizmetleri
İdari Hizmetler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri
Bilgi Teknolojileri Hizmetleri
Bahçe-Peyzaj Çalışmaları
Enerji Yönetimi Çalışmaları
Sosyal-Kültürel Hizmetler

1976

Çerkezköy OSB Kuruluş

1976

1994

ÇOSB I.Kısım Atık Su Arıtma Tesisinin Faaliyete Geçmesi

1994

1999

ÇOSB İtfaiye Teşkilatının Kurulması

1999

2002

800 ha’lık ikinci kısım Çerkezköy OSB’ye bağlandı.

2002

2004

ÇOSB’nin Müteşebbis Heyetten Genel Kurula Geçişi

2004

2006

ÇOSB Sosyal Tesislerinin Açılması

Mobil Hava Kalitesi Ölçümü Çalışmalarına Başlanması

 

2006

2007

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Alınması

2007

2008

ÇOSB II. Kısım Atık Su Arıtma Tesisinin Faaliyete Geçmesi

2008

2010

Arıtma Tesisinde Akredite Laboratuvarının Açılması

ÇOSB Özel İstihdam Bürosunun Açılması

2010

2011

Tübitak’la Birlikte Emisyon Kontrollerine Başlanması

2011

2012

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Açılması

Elektrik Hatlarının Yer Altına Alınması

100.000 Adet Fidan Dikimi

2012

2013

ÇOSB Yeni İdari Binanın Açılması

2013

2014

ÇOSB Konferans Salonunun Açılması

2014

2015

ÇOSB Ticaret Bloklarının Açılması

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yeni Binasının Açılması

2015

2016

Fiber Optik Altyapı ve SCADA İzleme Sistemi Kurulması

Kamera İzleme Sistemi Kurulması

2016

2017

ÇOSB Rekreasyon Alanı Oluşturulması

Elektronik Belge Yönetim Sistemine Geçilmesi

2017

2018

TS-EN-50001 Enerji Yönetim Sisteminin ÇOSB’ye Kurulması

2018
Scroll to Top