Tarihçe ve Bölgemizin Türkiye Ekonomisine Katkısı

Tarihçe

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB); Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri olmak üzere iki belediye sınırı içerisinde kalan yaklaşık 1273 ha alanı ile Türkiye’nin en büyük ve en köklü sanayi bölgelerinden biridir.

İstanbul’a yakınlığı ve geniş ulaşım olanakları nedeniyle Bölgemiz, İstanbul sanayisinin gelişme alanı olma özelliği taşımaktadır.

Bölge dahilinde toplam 355 sanayi parseli bulunmakta olup, bu parseller üzerinde 306 sanayi kuruluşu üretim, inşaat ve proje aşamasındadır. Bu tesislerden 41’i yabancı yatırımcılara aittir.

Çeşitli ölçeklerdeki bu firmalarımızda yaklaşık 77.000 kişi istihdam edilmektedir.

ÇOSB, 4562 sayılı OSB kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde; sınırları içerisinde imar planlarının revizyonu, katılımcıların imar ve inşaatla ilgili taleplerinin sonuçlandırılmasından başlayarak bölge içerisinde altyapı, elektrik, doğalgaz ve su dağıtım hizmetleri,  yapılan çalışmaların bütçe ve finansman çalışmalarının yapılması, katılımcı firmalara ait atık suların arıtılması, emisyonların takibi, kanal bağlantılarının izlenmesi dahil olmak üzere çevre yönetimi hizmetleri, bölge güvenliği kapsamında çalışmaların yapılması, yangın vb. acil durumlara yönelik itfaiye hizmetleri ile katılımcılara ve diğer vatandaşlara yönelik olarak sosyal-kültürel çalışmaları yürütmektedir.

ÇOSB olarak katılımcı olarak ifade edilen bölge firmalarına yönelik verilen Ana Hizmetler şunlardır:

Elektrik, Su ve Doğalgaz Hizmetleri
İmar Hizmetleri
Altyapı ve İnşaat Hizmetleri
Çevre Yönetimi Hizmetleri
Mali Hizmetler
Kurumsal İletişim Hizmetleri
İdari Hizmetler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri
Bilgi Teknolojileri Hizmetleri
Bahçe-Peyzaj Çalışmaları
Enerji Yönetimi Çalışmaları
Sosyal-Kültürel Hizmetler

1976

Çerkezköy OSB Kuruluş

Çerkezköy OSB 06.01.1976 yılında kuruldu.

1976

1995

Arıtma Tesisi

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi 1995 yılında faaliyet geçti.

1995

2002

İkinci Kısım

800 ha’lık ikinci kısım Çerkezköy OSB’ye bağlandı.

2002

2004

Yönetim Kurulu

2004 yılında yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu ile yönetilmesi kararı alındı.

2004
Scroll to Top