Kalite Politikamız

• Kuruluş kanun ve yönetmelikleri ve resmi standartlar çerçevesinde katılımcılarımızın ve personelimizin ihtiyaçlarını zamanında belirleyip, en hızlı şekilde karşılamak ve maksimum memnuniyet ve bu memnuniyetin sürekli olmasını sağlamak.

• Verdiğimiz hizmetlerin yüksek kaliteli ve ekonomik olması için etkinliğimizi ve hızımızı geliştirmek, katılımcılarımızın rekabet gücünü arttırmak için sürekli geliştirme ve iyileştirme projeleri tasarlamak.
 
• Doğacak muhtemel problemleri en hızlı ve en ekonomik şekilde çözmek.
 
• Ülkemizin, Katılımcılarımızın ve Çalışanlarımızın menfaatlerini gözetmek.
 
• Personelimizin toplam kalite bilincini geliştirmek ve yönetim sistemimizin kalitesini yükseltmek amacıyla personelimize eğitimler aldırmak.
 
• Teknolojiyi takip etmek ve uygulamak.
 
• Tüm personel olarak kalitemizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 
• Çevre koruma bilincini geliştirmek, çevreyi her türlü zarardan korumak için en uygun malzeme ve tekniği kullanmak, önlemler almak.
 
• Kendi Süreçlerimizi ve İş ortaklarımızla ortak süreçlerimizi günün gelişen koşul ve beklentilerine uygun şekilde geliştirmek.
 
• Kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli tüm kaynakları tedarik etmek ve bu kaynakları çevreyi koruyarak kullanmak.
 
• Sanayi bölgemizin yatırımcılar için cazibesini arttırmak üzere gerekli araştırma ve geliştirmeyi yapmak.
 
• Katılımcılarımızın ve personelimizin çalışma ihtiyaçlarının yanısıra sosyal ihtiyaçlarını da karşılayabilecek projeler geliştirmek.
 
• Katılımcılarımıza sosyal ve teknik içerikli eğitimler düzenleyerek katkı sağlamak.
 
• Güler yüzlü hizmet vermek.