Çevre

1994 yılından itibaren laboratuvarımız, konusunda uzman ve deneyimli personeli ile katılımcılarımıza , Bölge Müdürlüğümüze ve diğer müşterilerimize analiz hizmeti sunmaktadır. Yaptığı analizlerde uluslararası geçerli yöntemleri uygulamayı, analiz hizmetlerinin güvenirliğinin sağlanması ve performasının arttırılması amaçlarına yönelik olarak Ocak 2009 da TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuştur. Laboratuvarımız 22 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akreditasyon Sertifikası ve 28 Şubat 2011 tarihinden itibaren Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesine sahiptir.
 
Laboratuvarımızda yapılan analiz listesine, LB-LS-04 Ç.T Laboratuvarı Analiz Listesi formundan ulaşılabilir.
 
Analiz talebinde bulunmak için FR-29 Müşteri Analiz Talep Formu'nun doldurulması ve onaylı olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Yapılacak analizler için gerekli numune miktarı LB-LS-04 Ç.T Laboratuvarı Analiz Listesinde belirtilmiştir.

Ç.T. Laboratuvarı Analiz Listesi (LB-LS-04)

Ç.T. Laboratuvarı Müşteri Analiz Talep Formu (FR-29)
 
KALİTE POLİTİKAMIZ 
 • Laboratuvar hizmetimiz kapsamında Kuruluş İçi Müşterilerimizin, Bölge Katılımcılarımızın ve diğer müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu analizleri öncelikle standart metodları temel alarak gerçekleştirmeyi, kalite kontrol çalışmaları ile metodların doğruluğunu sağlamayı, 
   
 • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik temel ilkelerini benimseyerek hareket etmeyi, 
   
 • Teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek çalışmalarımıza uyarlamayı, 
   
 • İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile yapılan analizlerde kalite ve güvenilirliğin sağlanmasını TSE EN İSO/IEC 17025 standardına uyulmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını laboratuvar yönetimi ve üst yönetimin sorumluluğu ve güvencesi altına almayı,
   
 • Sürekli iyileşmek ve kalitemizi yükseltmek üzere eğitimleri daim kılmayı, müşteriden geri besleme alarak şikayetleri mümkün olduğunca en aza indirmeyi ve ölçüm belirsizliğini giderek azaltmayı,
   
 • Çalışanlarımıza sürekli eğitimler vererek kalite dokümantasyonunu  öğrenmelerini, politika ve prosedürleri kendi içlerinde uygulamalarını sağlamayı, 
   
 • Çevre koruma bilinci geliştirmek, çevreyi her türlü zarardan korumak için en uygun malzeme ve tekniği kullanmayı, önlemler almayı, 
   
 • Analiz sonuçlarının kalite kontrolünü belirli zaman aralıklarında yapılan iç kalite kontrol testleri ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri ile sağlamayı ve sonuçlarımızın güvenilirliğini arttırmayı,
Üst Yönetim ve Laboratuvar Yönetimi olarak taahüt ederiz.
Çevre Tesisleri Laboratuvarı  İletişim Bilgileri
Tel & Fax: 0282 747 65 23  ( 4 Hat )
 
ATIK SU HİZMETİ 
 1994 yılında devreye alınan I. Kısım Arıtma tesisi ve 2008 yılında devreye alınan II. Kısım Atıksu arıtma tesisi ile Bölgemizde kurulu bulunan katılımcılarımızın tüm atıksuları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19’da verilen deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılmaktadır. Tesisler, I. Kısım 40.000 m³/gün ve II. Kısım 40.000m³/gün olmak üzere toplam 80.000 m³/gün atıksu arıtma kapasitesine sahiptir. Tesislerde 190 firmanın atıksuyu arıtılmaktadır.
 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisleri aşağıdaki ünitelerden oluşur:
 
- Fiziksel Arıtma              : Kaba ve İnce Izgaralar
                                             Kum ve Yağ tutucu Havuzu
                                             Dengeleme Havuzları
                                             Terfi Havuzu
 
- Kimyasal Arıtma           : Hızlı ve Yavaş Karıştırıcı
                                             Kimyasal Çökeltme Havuzları
 
- Biyolojik Arıtma             : Biofosfor Havuzları
                                             Havalandırma Havuzları
                                             Son Çökeltme Havuzları
 
- Çamur Susuzlaştırma : Çamur Kalınlaştırma Tankları
                                              Çamur Tutma Tankları
                                              Dekantörler
 
 
Bölgemizde kurulu bulunan firmalarımızın atıksuları ÇOSB Atıksu Deşarj Kriterlerini sağlamalıdır.
 
Bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerimiz, ÇOSB Atıksu Deşarj Kriterlerinin sağlanması şartıyla Bölgemizden Kanal Bağlantı İzin Belgesi alırlar.