Elektrik

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde elektrik dağıtım faaliyeti göstermek amacıyla 25.06.2009 tarih ve ED-OSB/2139-18/1517 lisans numarası ile 49 yıllığına “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” alınmış olup, dağıtım lisansı faaliyetleri kapsamında elektrik arzının sürekliliği için Bölge içi elektrik dağıtım şebekesinin 24 saat hizmet verecek şekilde işletme-bakım çalışmaları kendi ekiplerimizce yapılmaktadır.

Bölgemizin elektrik ihtiyacı, TEİAŞ’a ait 154 kV Çerkezköy Trafo Merkezinden 5 adet, 154 kV Çerkezköy OSB Trafo Merkezinden 11 adet olmak üzere toplam 16 adet fider çıkışı ile 31,5 kV olarak sağlanmaktadır.  Bölgemiz sorumluluk sahasında 1. Kısımda 38 adet, 2. Kısımda 34 adet olmak üzere mülkiyeti Bölgemizde olan toplam 72 adet elektrik dağıtım merkezi bulunmaktadır.

Bölgemizin mevcut kurulu gücü; 695 MVA (Katılımcı ve İç İhtiyaç Trafo Gücü)– Çekilen fiili maksimum puant gücü: 230 MW’tır. 2015 yılı toplam elektrik tüketimi yaklaşık 1.321.000.000 kWh’tir.

ÇERKEZKÖY OSB TARAFINDAN KATILIMCILARINA SUNULAN HİZMET VE KOLAYLIKLAR;

 • Katılımcılara, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerinin sunulması,
 • Bölge içi elektrik dağıtım sisteminin 24 saat 365 gün kesintisiz hizmet verecek şekilde işletme ve bakımlarının yapılması,
 • Katılımcılarımıza perakende elektrik tarife birim fiyatından daha ucuza elektrik verilmesi,
 • Katılımcı firmaların şantiye, AG ve OG enerji taleplerinin incelenerek karşılanması,
 • Gelen talebe göre hazırlanan elektrik projelerinin incelenmesi,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen yetki kapsamında, YG  ve Jeneratör projelerinin onaylanması ve geçici kabul işlemlerinin yapılması,
 • Montajı tamamlanmış tesislerin işletmeye alınması,
 • Katılımcı firmaların elektrik tüketimine esas endekslerin OSOS kapsamında okunması ve faturalarının tanzim edilmesi,
 • Katılımcıların abonelendirme ve ilişik kesme işlemlerinin yapılması,
 • ÇOSB elektrik satış sözleşmelerinin ve Sistem Bağlantı Anlaşmalarının hazırlanması,
 • Kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek amacıyla gerekli kontrol ve bakımların yapılması,
 • Bölge içi cadde ve sokakların aydınlatma tesislerinin projelendirilmesi, saha imalatlarının yapılması, çalışır halde kesintisiz hizmet verebilmesi için işletme ve bakımlarının yapılması,

YENİ ABONELİK İÇİN SIRASIYLA YAPILACAK İŞLEMLER

 • Yazılı olarak enerji müsaadesi başvurusunda bulunulması, (Ada, parsel, istenen güç kVA olarak, kullanım oranı ve zamanı bilgilerini içermelidir.)
 • Alınan enerji müsaade belgesine göre projelerin hazırlanması,
 • Hazırlanan projelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruma onaylatılması,
 • Onaylı projeye göre saha imalatlarının yapılması,
 • Şantiye elektriği aboneliği için yapı ruhsatının, kalıcı abonelik için Yapı kullanma izin belgesinin alınması,
 • Bölgemiz ile Elektrik Perakende Satış Sözleşmesi ve Dağıtım Sistemine Bağlantı anlaşması yapılması,
 • Güvence bedeli işlemlerinin Bölgemiz Mali İşler Müdürlüğü ile tamamlanması,
 • Tesisin dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için başvuruda bulunulması,
 • YG tesisleri için projesine uygun olarak saha imalatları tamamlandıktan sonra geçici kabul belgelerinin eksiksiz olarak hazırlanarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruma sunulması,
 • Geçici kabul işlemlerinin yapılması,
 • Geçici kabul tutanağının tanzimi ve evrak kontrolü sonrasında tesis enerjilendirilecektir.

ABONELERE ELEKTRİK HİZMETİ VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR

Elektrik Mühendisliği Sorumluluk Belgesi (F-080)
Trafoların Onay, Kabul ve Enerjilendirilmesi İçin Gereken Belgeler Listesi (F-367)
Jeneratör Proje Onay ve Geçici Kabulleri İçin Gerekli Belgeler Listesi (F-368)