Enerji Politikamız

Çerkezköy Organize Bölge Müdürlüğü Olarak Sınırlı Enerji Kaynaklarını Sürdürülebilirlik Felsefesi Temelinde, Küresel Isınmayı Önlemeyi, Çevresel Etkileri Azaltmayı Ve Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak İçin;

 • Kullanılan Enerji Kaynaklarının Performansını Arttırarak Sürekli İyileştirmeyi,
   
 • Belirlenen Amaç Ve Hedeflere Ulaşmak İçin Ulusal Ve Uluslararası Gerekli Tüm Bilgi Ve Kaynakları Temin Etmeyi,
   
 • Enerji Kullanımı, Tüketimi Ve Verimliliği Açısından Tüm Yasal Şartlara Uymayı,
   
 • Belirlenen Amaç Ve Hedeflere Ulaşmak Amacıyla Verimlilik Ve Tasarruf Temelinde İyileştirmeler Yaparak Gözden Geçirmeyi,
   
 • Tedarikçilerimizden Enerji Tüketimini Etkileyen Ürünler Satın Alırken, Enerji Verimli Ürünleri Tercih Edeceğimizi,
   
 • Enerji Performansının İyileştirilmesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Proje Ve Tasarımların Enerji Verimliliği Ve Tasarrufunu Kapsamasını,
   
 • Enerji Verimliliği Ve Tasarrufu Konusunda Çalışanları Bilinçlendirmeyi,

Taahhüt ederiz.