Kalite Politikamız

• Kanun, yönetmelikler ve resmi standartlar çerçevesinde, katılımcılarımızın ve personelimizin ihtiyaçlarını zamanında belirleyip, en hızlı şekilde karşılamak, maksimum memnuniyet ve bu memnuniyetin sürekli olmasını sağlamak,

• Toplam Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde, takım ruhu anlayışıyla, risk analizleri ve periyodik denetimlerle sürekli iyileştirme önlemleri almak,
 
• Hizmetlerin yüksek kaliteli ve aynı zamanda ekonomik olması için etkinliğimizi ve hızımızı geliştirmek, katılımcılarımızın rekabet gücünü artırmak için sürekli geliştirme ve iyileştirme projeleri tasarlamak,
 
• Doğacak muhtemel problemleri en hızlı ve en ekonomik şekilde çözmek,
 
• Ülkemizin, Katılımcılarımızın ve Çalışanlarımızın menfaatlerini gözetmek,
 
• Personelimizin kalite bilincini geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 
• Teknolojiyi takip etmek ve uygulamak,
 
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma alanlarında, bilinç, bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamak, koruyucu önlemler almak,
 
• Kurumsal süreçlerimizi ve paydaşlarımızla ortak süreçlerimizi günün gelişen koşul ve beklentilerine uygun şekilde geliştirmek,
 
• Kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli tüm kaynakları tedarik etmek ve bu kaynakları çevreyi koruyarak kullanmak,
 
• Sanayi bölgemizin yatırımcılar için cazibesini arttırmak üzere gerekli araştırma ve geliştirmeyi yapmak,
 
• Gerek çalışanlarımızın, gerekse katılımcı firmalarımızın gelişimine yönelik sosyal ve teknik içerikli inovatif çalışmalar yapmak,
 
• Güler yüzlü hizmet vermek.