ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Doğalgaz

Doğalgaz Hizmeti Katılımcılarımıza 2004 yılı Ağustos ayından bu yana Bölge Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Bölgemiz dahilindeki çelik ve polietilen şebekenin işletilmesi, talepte bulunan katılımcılarımıza ilk doğalgaz arzının sağlanması, doğalgaz arzı sağlanmış tesisatların kontrolü, ilave veya revize tesisatların onayı, katılımcılarımıza ait parsellerde bulunan ve tahsis edilen doğalgazın ölçülmesi-basınç düşürülmesi işlemlerinin yapıldığı RM-B ve RM-C tipi istasyonların işletilmesi, Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan “Doğalgaz Şefliği”nin başlıca görevlerindendir.

Bölgemiz BOTAŞ Ana İletim Hattına doğrudan bağlı 3 adet RM-A tipi istasyonla beslenmektedir. Bu istasyonlar sayesinde Katılımcılarımızın Proses-Buhar Kullanımında ve/veya Elektrik Üretim amaçlı, ihtiyaç duydukları doğalgaz sağlanmaktadır. Bu istasyonlarda Bölgemizin genel doğalgaz tüketim miktarının ölçümü Doğalgaz Şefliği personeli tarafından sürekli ve düzenli olarak takip edilmektedir. Ayrıca katılımcılarımıza ait tüketim miktarlarının kontrolü de Doğalgaz Şefliği personeli tarafından yapılmakta ve her ay sonunda faturaya esas tüketim miktarları hesaplanarak Muhasebe Müdürlüğü’ne bildirilmektedir.

Bölgemiz doğalgaz şebekesi, çelik ve polietilen olmak üzere iki farklı tür doğalgaz yer altı borusuyla inşa edilmiştir. 12-19 bar basınçla ifade edilen Çelik şebekemiz daha çok, yüksek kapasitedeki doğalgaz ihtiyacı duyan katılımcılarımıza hizmet etmekte olup uzunluğu yaklaşık 20 km. dir. 3-4 bar basınçta çalışan Polietilen şebekemiz ise Bölgemizin 2. kısmında inşa edilmiş olup uzunluğu 50 km. civarındadır. Bu ölçülerin haricinde polietilen şebeke besleme istasyonları arasında inşa edilen hatlar, kojenerasyon tesislerinin yüksek basınçlı hatları gibi diğer doğalgaz hatlarını da dahil ettiğimizde doğalgaz şebekemizin tamamının uzunluğu yaklaşık 90 km olmaktadır.

Doğalgaz şebekemiz belirli bir bölge dahilinde yukarıda bahsedilen metrajlarda ülkemizde kurulan ilk şebekelerden biridir. Eskiyen hatların yenilenmesi ve/veya kapasitelerinin arttırılması, ihtiyaç duyulan noktalara yeni hatlar çekilmesi gibi işlemler de yine Bölgemiz Doğalgaz Şefliği tarafından yapılmakta/yaptırılmaktadır.

Normalde kokusuz bir gaz olan doğalgazın kokulandırma işlemi de Doğalgaz Şefliği tarafından yapılmaktadır.

Doğalgaz Şefliğimiz 4 adet Yüksek Okul Mezunu Operatör, 1 Adet Üniversite Mezunu Elektrik Öğretmeni Formen ve 1 Adet Makine Yüksek Mühendisi Doğalgaz Şefi olmak üzere toplam 6 personelle hizmet vermektedir.

Doğalgaz Kullanımı: 

Bölgemiz katılımcıları ister yeni doğalgaz tesisatı olsun ister ilave ve/veya revize tesisatlar olsun, tüm doğalgaz tesisatı işlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E.P.D.K.) tarafından yetkilendirilmiş Müşavir ve Müteahhit firmalarla çalışmak zorundadır. Bölgemizdeki doğalgaz prosedüründe ve teknik konularda BOTAŞ Şartnamesi aynen uygulanmaktadır.

Anlaşmaya varılan Müşavir ve Müteahhit firmalar Bölgemize bildirildiğinde katılımcımızın doğalgaz’a geçiş süreci başlar ve doğalgaz arzının sağlanmasına kadar olan bu sürecin tamamının kontrolü Doğalgaz Şefliğimiz tarafından yapılır.

Müşavir ve Müteahhit firmalarını belirleyerek Bölgemize bildiren katılımcımız Müşavir firmasının belirleyeceği teknik değerlere göre aşağıda sunulan “Katılımcı Doğalgaz Tesisatı Başvuru Formu”nu doldurarak bir ön yazı ile Bölgemize başvurur.

İncelenen başvurunun uygun görülmesi sonucunda doğalgaz arzı sağlanana kadar katılımcımızın yapması gerekenler “Güvence Bedeli”nin yatırılması ve “Doğalgaz Sözleşmesi”nin imzalanmasıdır.

Bunun dışındaki teknik prosedür katılımcımızın yetkili kıldığı Müşavir Firma ile Bölge Müdürlüğümüz Doğalgaz Şefliği arasında yürütülecektir.

Doğalgaz Fiyatları: 

Bölgemiz doğalgaz satışında birim fiyat olarak BOTAŞ’ın “Sınai Müşterileri ve Serbest Tüketiciler Kesintisiz Tarifesi”ni aynen uygulamaktadır. Söz konusu tarifedeki birim fiyat üzerine herhangi ilave bir bedel uygulanmamaktadır. Bu durumda Katılımcılarımız Bölgemiz dışındaki sanayi tesislerinde kullanılan doğalgaz’ın birim fiyatına göre %6 civarında daha avantajlı olmaktadırlar

Scroll to Top