ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Çevre

Atıksu Hizmeti

1994 yılında devreye alınan I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisimiz ve 2008 yılında devreye alınan II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisimiz ile Bölgemizde kurulu bulunan katılımcılarımızın tüm atıksuları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19’da verilen deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılmaktadır. 

I. Kısım 40.000 m³/gün ve II. Kısım 40.000m³/gün olmak üzere toplam 80.000 m³/gün atıksu arıtma kapasitesine sahiptir. Atıksu Arıtma Tesisimizde 268 firmanın atıksuyu arıtılmaktadır. Tesisimiz Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online olarak takip edilmektedir.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri aşağıdaki ünitelerden oluşur:

Fiziksel Arıtma
– Kaba ve İnce Izgaralar,
– Kum ve Yağ tutucu Havuzu,
– Dengeleme Havuzları,
– Terfi Havuzu

Kimyasal Arıtma
– Hızlı ve Yavaş Karıştırıcı,
– Kimyasal Çökeltme Havuzları

Biyolojik Arıtma
– Biofosfor Havuzları,
– Havalandırma Havuzları,
– Son Çökeltme Havuzları

Çamur Susuzlaştırma
– Çamur Havuzları,
– Dekantörler

Çamur Bertaraf
– Çamur Yakma Tesisi 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi hakkındaki detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

ÇOSB Müdürlüğü Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Çevre İzin Belgesi için tıklayınız.

Bölgemizde kurulu bulunan firmalarımızın atıksuları ÇOSB Atıksu Deşarj Kriterlerini sağlamalıdır.

ÇOSB I. Kısım Firmalar Atıksu Deşarj Kriterleri  için tıklayınız.
ÇOSB II. Kısım Firmalar Atıksu Deşarj Kriterleri için tıklayınız.

ÇERKEZKÖY OSB Tarafından Katılımcılarımıza Sunulan Hizmet ve Kolaylıklar;

Katılımcılarımızın tüm atıksuları Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimizde arıtılarak iş yükünün azaltılması ve daha ucuza hizmet verilmesi
Katılımcılarımızdan atıksu numuneleri alınarak, Arıtma Tesisimize fazladan kirlilik vererek arıtma maliyetinin artmasına neden olan firmalar tespit edilerek Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimizde oluşan maliyetin adaletli şekilde faturalandırılması
Katılımcılarımızdan alınan numunelerin Bölgemiz bünyesinde bulunan Akredite Laboratuvarımız sayesinde güvenilir ve düşük maliyetle atıksu analizlerinin yapılması
Katılımcılarımızın proses bacalarında ücretsiz emisyon ölçümleri yapılarak, Emisyon değerleri uygun olmayan firmaların cezai yaptırıma uğramadan gerekli iyileştirmeleri yapması için ön bilgilendirme
Katılımcılarımızın altyapı kontrolü yapılarak Kanal Bağlantı İzin Belgelerinin hazırlanması

Kanal Bağlantı İzin Belgesinin verilmesi

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 67. Maddesi gereği Bölge Müdürlüğümüz Kanal Bağlantı İzin Belgesi düzenleme ile yetkilendirilmiştir.

Bu hususta Çevre Yönetim Sistem Müdürlüğü tarafından takip edilen gerekli evraklar aşağıda belirtildiği gibidir:

Uyum Taahhütnamesi
Su Satış ve Atıksu Arıtımı Hizmetleri Sözleşmesi
Firmanın atıksu ve yağmursuyu hatlarını gösteren altyapı krokisi
Laboratuvar Hizmeti

 

Scroll to Top