ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İmar ve Harita

Yapı Ruhsatlarının Verilmesi

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  ve Uygulama Yönetmeliği ile Bölge Müdürlüğümüz  bakanlıkça belirlenen sınırları içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni (iskan) belgesi düzenleme ile yetkilendirilmiştir. Bu hususlarda imar bölümünce takip edilen gerekli evraklar listede belirtildiği gibidir.

İmar ve Harita Şefliği Evrak Takip Listeleri​

Scroll to Top