İmar

ÇED Başvuru İşlemleri

Bölgemiz sınırları içindeki parsel maliklerinin parsellerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ÇED belgesi almak için ihtiyaç duyduğu aşağıdaki evraklar, Bölge Müdürlüğümüze başvurmaları halinde birimimiz tarafından hazırlanmaktadır.

  • Bölgede bulunduğuna ve kurulamayacak tesislerden olduğuna dair yazı
  • 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları
Scroll to Top