İmar

Tevhit & İfraz İşlemleri

Bölgemiz sınırları içindeki parsel maliklerinin parsellerini Tevhit / İfraz etmek istemeleri durumunda öncelikle sözlü olarak onay aldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

  • Tevhit / İfraz işlemi talep yazısı
  • Başvuruyu yapan kişi vekil ise vekaletname (1 Adet asıl -2 Adet fotokopi)
  • Firma veya şahsa ait imza beyannamesi (1 Adet Asıl – 2 Adet fotokopi)
  • Ticaret odası sicil kaydı (1 Adet Asıl – 2 Adet fotokopi)
  • Tapu fotokopisi (3 Adet)
  • Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri formu (3 Adet)
Scroll to Top