Çevre

Laboratuvar Hizmeti

1994 yılından itibaren laboratuvarımız, konusunda uzman ve deneyimli personeli ile katılımcılarımıza, Bölge Müdürlüğümüze ve diğer müşterilerimize analiz hizmeti sunmaktadır. Yaptığı analizlerde uluslararası geçerli yöntemleri uygulamayı, analiz hizmetlerinin güvenirliğinin sağlanması ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak Ocak 2009 da TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.

Laboratuvarımız 22 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akreditasyon Sertifikası ve 28 Şubat 2011 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesine sahiptir.

Laboratuvarımızda yapılan analiz listesine, LB-LS-04 Ç.T Laboratuvarı Analiz Listesi formundan ulaşılabilir.

Analiz talebinde bulunmak için FR-29 Müşteri Analiz Talep Formu’nun doldurulması ve onaylı olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Yapılacak analizler için gerekli numune miktarı LB-LS-04 Ç.T Laboratuvarı Analiz Listesinde belirtilmiştir.

Müşteri görüş, talep ve şikayetler için LB-KSP-06 Şikayetler Kalite Sistem Prosedürü ve FR-08 Müşteri Görüş, Talep ve Şikayet Formu aşağıda yer almaktadır.

Ç.T. Laboratuvarı Analiz Listesi (LB-LS-04)
Ç.T. Laboratuvarı Müşteri Analiz Talep Formu (FR-29)
Ç.T. Laboratuvarı Şikayet Kalite Sistem Prosedürü (LB-KSP-06)
Ç.T. Laboratuvarı Müşteri Görüş, Talep ve Şikayet Formu (FR-08)

Scroll to Top