ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Çevre

Kalite Politikamız

  • Laboratuvar hizmetimiz kapsamında sanayicilerimizin, çevre tesislerimizin ve diğer müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu analizleri, öncelikle standart metotları temel alarak gerçekleştirmeyi, kalite kontrol çalışmalarıyla metotların doğruluğunu sağlamayı,

  • Çalışanlarımızın laboratuvar faaliyetlerini yerine getirirken tarafsız, bağımsız ve gizlilik temel ilkelerini benimseyerek hareket etmesini ve laboratuvar üst yönetimi olarak tarafsızlık ve gizliliğe bağlı kalmayı, 

  • Laboratuvarımız üzerinde tarafsızlığı tehlikeye düşürecek ticari, mali ya da diğer baskılara maruziyete izin vermemeyi,

  • Laboratuvarımızda tarafsızlığa karşı riskler belirlemeyi ve bu riskleri en aza indirmeyi, 

  • Laboratuvarın her türlü mali kaynaklarını karşılamayı, Teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek çalışmalarımıza uyarlamayı, 

  • İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile yapılan analizlerde kalite ve güvenilirliğin sağlanmasını, TS EN ISO/ IEC 17025 standardına uyulmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını laboratuvar yönetimi ve üst yönetimin sorumluluğu ve güvencesi altına almayı, 

  • Sürekli iyileşmek ve kalitemizi yükseltmek üzere, eğitimleri daim kılmayı, müşteriden geri besleme alarak şikayetleri mümkün olduğunca en aza indirmeyi ve ölçüm belirsizliklerini gidererek azaltmayı,

  • Çalışanlarımıza sürekli eğitimler vererek kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürleri kendi içlerinde uygulamalarını sağlamayı, 

  • Çevre koruma bilinci geliştirmek, çevreyi her türlü zarardan korumak için en uygun malzeme ve tekniği kullanmayı, önlemler almayı,

  • Analiz sonuçlarının kalite kontrolünü, belirli zaman aralıklarında yapılan iç kalite kontrol testleri ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri ile sağlamayı ve sonuçlarımızın güvenilirliğini arttırmayı

Üst Yönetim ve Laboratuvar Yönetimi olarak taahhüt ederiz.

Çevre Tesisleri Laboratuvarı İletişim Bilgileri
Tel & Fax: 0282 747 65 23 (4 Hat)

Scroll to Top