ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Politikalarımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • ÇOSB olarak benimsediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, “En Büyük Değer İnsandır” anlayışıyla şekillenmiştir. Bu alanda en önemli hedefimiz tüm çalışanlarımızı ve yaşadığımız çevreyi çalışılan işte oluşabilecek olası risklere karışı korumaktır.

  Bu amaçla;

  • Bölge Müdürlüğümüz ve sorumlu olduğumuz alanlarda çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliklerini sağlamak için, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatına ve diğer gerekliliklere uygun olarak gerekli tedbirleri almayı, araç-gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı ve kullanılmasını sağlamayı,

  • İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanlarımızı eğitmeyi, İSG bilincine erişimlerini ve tutum oluşturmalarını sağlamayı, bu bilincin artırılmasına yönelik olarak işe alım sürecinden başlayarak her aşamada  eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmayı,

  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığı oluşturabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

  • “Sıfır İş Kazası” hedefi ile gerekli önlemleri almayı,

  • Bölge Müdürlüğümüze hizmet veren yüklenicilerin de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını sağlamayı,

  • Olası acil durumlarda gerekli önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamayı,

  • İSG uygulamaları açısından örnek bir kurum olmayı

  İSG politikamız olarak prensip edindik.

Scroll to Top