Elektrik

Yeni abonelik için sırasıyla yapılacak işlemler

 • Yazılı olarak enerji müsaadesi başvurusunda bulunulması, (Ada, parsel, istenen güç kVA olarak, kullanım oranı ve zamanı bilgilerini içermelidir.)

 • Alınan enerji müsaade belgesine göre projelerin hazırlanması,

 • Hazırlanan projelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruma onaylatılması,

 • Onaylı projeye göre saha imalatlarının yapılması,

 • Şantiye elektriği aboneliği için yapı ruhsatının, kalıcı abonelik için Yapı kullanma izin belgesinin alınması,

 • Bölgemiz ile Elektrik Perakende Satış Sözleşmesi ve Dağıtım Sistemine Bağlantı anlaşması yapılması,

 • Güvence bedeli işlemlerinin Bölgemiz Mali İşler Müdürlüğü ile tamamlanması,

 • Tesisin dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için başvuruda bulunulması,

 • YG tesisleri için projesine uygun olarak saha imalatları tamamlandıktan sonra geçici kabul belgelerinin eksiksiz olarak hazırlanarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruma sunulması,

 • Geçici kabul işlemlerinin yapılması,

 • Geçici kabul tutanağının tanzimi ve evrak kontrolü sonrasında tesis enerjilendirilecektir.

Abonelere elektrik hizmeti verilebilmesi için gerekli formlar

Elektrik Mühendisliği Sorumluluk Belgesi (F-080)
Trafoların Onay, Kabul ve Enerjilendirilmesi İçin Gereken Belgeler Listesi (F-367)
Jeneratör Proje Onay ve Geçici Kabulleri İçin Gerekli Belgeler Listesi (F-368)
AG Tesislerin Proje Onay ve Enerjilendirilmesi İçin Gereken Belgeler Listesi (F-57)
Enerji Müsaade Belgesi Talep Dilekçesi
Trafo Binası veya Monoblok Köşk Yeri Ön Onay Talep Dilekçesi
Proje Onay Talep Dilekçesi
Geçici Kabul Talep Dilekçesi

Scroll to Top